o nás

Sme dve priateľky, blízke duše, takmer sestry, ktoré sa poznajú od strednej. Raz počas vychutnávania spoločnej kávy sme si uvedomili, že o živote sa oplatí nie len hovoriť, ale aj písať. Obe si nesieme svoj osobný príbeh a píšeme o tom, čo je pre nás dôležité.

V profesijnej ceste sme si vybrali prácu s deťmi a vďaka tomu ich dennodenne sprevádzame v školskom systéme, v ich bežných radostiach aj ťažkostiach. Zároveň sa venujeme deťom so špeciálnymi potrebami, ktoré potrebujú našu pozornosť viac, ako je spoločnosť zvyknutá.

Sme z jedného cesta a pritom dosť rozdielne na to, aby sme utvárali nekončiace dialógy, v ktorých odhaľujeme podobnosti aj odlišnosti a prepájame naše svety. A to sa deje aj vo vzťahu k druhým.

Ako žien tejto doby sa nás každodenná spoločnosť priamo dotýka a nám dáva zmysel sa k nej vyjadrovať.

Vitajte v dialoogu!

Ivana Bizzy Biznárová

Večná filozofka, milujúca nedeľné verše a prechádzky v daždi. Občas utrhnutá, s vášňou všetko do špiku analyzovať. Nadchýnajúca sa pre krásu, kvety a dokonalý poriadok. 

Petra Kej Kaločayová 

Veriaca v krásu tohto sveta a hľadajúca cesty k zlepšeniam.  Zaľúbená do neustáleho vzdelávania sa, s vyštudovanou psychológiou a láskou k detskej duši. Oceňujúca maličkosti, bez hanby prihovoriť sa ľudom na ulici.