deti

Naše deti sa nenarodili, aby robili na páse

V predchádzajúcom blogu som poukázala na to, že medzi nami existujú ľudia, ktorí žijú pozitívnu zmenu v našom školstve. Záleží im na tom, čo a ako sa naše deti v školách učia a chcú dať zo seba to najlepšie budúcej generácii.

Uvedomila som si, že motivovaní ľudia v školstve zmenu síce žijú, ale stretávajú sa s častým nepochopením. Je to prirodzené. (V živote to tak býva, asi preto umelci najviac zarábajú až po svojej smrti.)

Berie im to avšak veľa energie, čo je veľká škoda. Túto energiu by mohli radšej venovať našim deťom (btw. deti sú budúcnosť, to sú tí prvo-voliči, viete) a nie bojmi s okolím, spoločnosťou či rodičmi. Tak poďme o tom hovoriť! 

Rodičia sa často pýtajú. „Pozrite na mňa, som úspešný, mám dobré zamestnanie. To všetko som získal vďaka tomu, že som sa dobre učil, mal som jednotky, veľa som vedel. Ako to, že moje dieťa nevie násobilku naspamäť? Tieto dnešné deti sú nejaké rozmaznané. Nám učiteľ povedal a my sme museli poslúchať. Bude to potrebovať! Ako to, že nevie to, čo jeho kamarát Ľubko, ktorý chodí do tradičnej školy?“

Požičiam si slová Alberta Einsteina:

Predstavivosť je dôležitejšia než vedomosti. Vedomosti sú obmedzené, predstavivosť však obopína zemeguľu.“

Náš svet, spoločnosť, trh práce sa mení nehoráznou rýchlosťou. Svet sa transformuje. Poznatky z niektorých odvetví sa aktualizujú každý deň. Skriptá, ktoré napíše profesor sú už o rok neaktuálne. Zamestnávatelia sa sťažujú na to, že k nim prichádzajú absolventi, ktorí majú vedomosti, ale nevedia ich použiť v praxi.  Nemajú pracovné návyky a nevedia mať zodpovednosť za projekt. Bez slova neprídu do práce, robia intrigy, nemajú sociálne cítenie a myslia iba seba.

Čo potrebujú dnešné deti?

Potrebujú sa dnešné deti v škole učiť mená autorov, dátum a miesto ich narodenia? (Keď si to môžu za pár sekúnd jedným klikom vyhľadať na internete?) Alebo by sme ich mali učiť  byť zodpovednými za svoje konaniebyť tolerantnými k svojim kolegom, vedieť sa správne pýtať,  vedieť riešiť problémy a byť tvoriví? To neznamená, že máme deťom dovoliť všetko. Majú mať slobodu, avšak zažiť si následky svojich rozhodnutí… 

Samozrejme, nechcem povedať, že nie je dôležité, aby mladí ľudia ovládali súvislosti  z našej histórie (prečo máme 29.8. voľno a čo si pripomíname?!). Avšak, ešte dôležitejšie ako poznať tieto fakty je vedieť vytvoriť si k nim postoj. 

Tradičná škola je mŕtva

Zamyslime sa nad tým. Sedenie v laviciach, zarovnané rady, tvrdý režim, hlásenie sa o slovo, pitie iba cez prestávky, žiadne otázka navyše. Na čo deti týmto pripravujeme? Jedine na prácu robotníka v manufaktúre. „Buď poslušný a zopakuj mi, čo som ti včera povedal“. Toto nie je potrebné, v továrňach sú už na to predsa plnoautomatické stroje.

A akú úlohu ma učiteľ v novom vzdelávacom modele? Má byť inšpirujúci sprievodca, ktorý veľa načúva a sám sa stále učí.

Rada by som podelila o múdrosť a pohľad Ján Košturiaka na nový svet a príprava detí na život v ňom.  Veľmi si ho vážim, pretože stojí sa veľa úspešnými projektmi, koučuje podnikateľov v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva. Je prezidentom a spoluzakladateľom spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia. Taktiež šťastným otcom troch detí a svoj nadhľad preukazuje aj humorom o výchove svojich detí.

Posolstvo Jána Košturiaka
  • Cieľom školy by malo byť poznať sám seba.
  • Každé dieťa má talent. Škola by ho mala podporiť a nechať rozkvitnúť.
  • Každé dieťa môže byť v dnešnej spoločnosti TVORCOM. Pripravme ho na to, ako predať svoj produkt práce.
  • Naše deti budú žiť s prelomovými technológiami. Učme ich myslieť v tomto koncepte. Svoje projekty možno budú zakresľovať 3D perom.
  • Učiteľ v škole nie je najmúdrejší. Má podporovať rozvoj a usmerňovať pravidlá hry „na ihrisku.“
  • Podporujme v deťoch fungovanie v kruhu. Ako sa dajú veci znova využiť?
  • Podporujme v deťoch ľudskosť, tá je základom slušnej firmy.
  • Čím viac sa náš svet mení, tým viac potrebujeme v deťoch držať HODNOTY.
  • Deti potrebujú kritické myslenie.
  • Naše deti sa budú pravdepodobne zamestnávať sami, aký úžitok budú vytvárať? Povolania budúcnosti sú tvorca, skladateľ a návrhár. Oni sa nenarodili, aby robili na páse.

 

Práve preto, deti v inovatívnych školách síce nedostanú domáce úlohy, ale na druhej strane majú riešiť rôzne problémy, sú zapájané do diania v škole a hodnotené sú vrámci svojho individuálneho posunu

Einstein, studnica múdrosti, povedal:

„Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.“

kej

Veriaca v krásu tohto sveta a hľadajúca cesty k zlepšeniam. Zaľúbená do neustáleho vzdelávania sa, s vyštudovanou psychológiou a láskou k detskej duši. Oceňujúca maličkosti, bez hanby prihovoriť sa ľudom na ulici.