emotional intelligence

IQ vs. EQ. Čo nám zaručí úspech? 2/2

Už sa mi to stalo. Viedla som rozhovor s pani kuchárkou v škôlke, ktorá je celý život zavretá v kuchyni a podobný rozhovor s pánom profesorom na vysokej škole. S oboma som sa videla prvý krát v živote. Je jedno, aký slovník kuchárka použila a je jedno, ako sofistikovane sa vyjadroval profesor. Z nej som cítila úctu a ľudskosť, z neho čistú aroganciu.
Spoločnosť by sa asi zhodla- pán profesor to ,,dotiahol v živote ďalej“- je úspešnejším. Je však úspešnejším v medziľudských vzťahoch? Je úspešný v osobnom živote?

Miška: ,,Emocionálna inteligencia je v dnešnom svete potrebná – hlavne (samozrejme), čo sa týka medziľudských vzťahov, ktorých kvalita je taktiež v dnešnom uponáhľanom svete potrebná a povedala by som, že vo svojej ,,potrebnosti“ prevyšuje nad kvantitou vzťahov. Pre mňa je emocionálne inteligentný človek ten, ktorý vie byť empatickým, vie sa vcítiť do druhého, vie vypočuť, vie citlivo (na základe situácie) povedať svoj názor druhému, vie pohladiť, keď je treba, vie byť ticho, keď je treba. Vie BYŤ.“

Čo odlišuje emocionálne inteligentného človeka? V čom je tajomstvo úspechu? Bohuš a John Doe to vystihli veľmi presne:

Bohuš: ,,Podľa mňa emocionálne inteligentný človek je človek, ktorý dokáže svoje pocity (emócie) kontrolovať. Zastaviť ani odstrániť ich nikto nedokáže, ale emocionálne inteligentný človek ich vie mať pod kontrolou natoľko, že rozhodnutia, ktoré učiní nie sú iba dôsledkom krátkodobej emócie, ktorá nemá hlbokú podstatu. Emocionálne inteligentný človek nie je ovládaný emóciami. Emócie mu iba napovedajú, ale nie je ich otrokom. Takýto človek je schopný konať správne aj vo chvíli emočného vypätia.“

John Doe: ,,Emocionálne inteligentný človek je taký, ktorý vie identifikovať, čo prežíva a približne z akého dôvodu to prežíva. To mu umožňuje adekvátne regulovať svoje správanie tak, aby sa buď takejto emócii v budúcnosti vyhol (ak je nepríjemná), alebo si ju naopak ľahko navodil (ak je príjemná). Je to teda taký človek, ktorý vie ako uvažovať s emóciami, vie zabrzdiť impulzy a v sebe aj v iných vie adekvátne rozpoznať dôležité emocionálne prejavy, ktoré regulujú buď komunikáciu, alebo medziľudský vzťah, ako taký.“

Či už v osobnom živote alebo v práci. Všade sú základom vzťahy. Prečo je dôležité pre úspech v živote rozvíjať, nie len náš intelekt, ale aj emocionálnu stránku osobnosti?

Martin: ,,Nedávno som sa na podobnú tému rozprával s jedným mojím študentom (dosť vysoko postavený manažér v známej poisťovni), ktorý má veľmi často na starosti pohovory s uchádzačmi. Prvý bod, ktorý mi zdôraznil bolo, že inteligencia, ako taká (IQ), už dávno nie je hlavným kritériom úspešnosti na jeho interviews, ale aj v práci celkovo. Môžem len súhlasiť a doplniť toľko, že najlepší je podľa môjho názoru prienik oboch týchto ukazovateľov- IQ a EQ.“

Naozaj. Víťaziť v testoch geniality nie je všetkým. Zanechať v človeku dobrý pocit. To je umenie.

Dianka: ,,Hľadám a tvorím pekné obrazné pomenovanie, ktoré by jednoduchými slovami odpovedali za mňa na otázku ako vnímam emocionálne inteligentného človeka. Neviem čím to je, ale táto otázka vo mne celkom netradične evokuje túžbu chytiť ceruzku a papier do rúk a začať kresliť. Kresliť človeka. S veľkými ušami a milými usmiatymi očami. S telom v tvare srdca, zo zaviazanými šnúrkami na farebných teniskách. Moja kresbička má otvorenú náruč, je na nej veľa žltej farby a vyvoláva vo mne pekné pocity. Podobne ako prítomnosť emocionálne inteligentných ľudí, ktorí sa neboja byť tu pre nás s otvorenou náručou, načúvať a prijímať nás takých, akými sme. Svojou tichou prítomnosťou a zaviazanými šnúrkami, symbolizovať pre nás istotu. V tom vnímam ich najväčšiu vzácnosť a cítim za nich všetkých veľkú vďačnosť.“

Pokorne. S úctou a rešpektom. Nie len voči iným, ale tiež k sebe.

Jednoducho- BYŤ ČloveKOM. To je tajomstvo úspechu. 

bizzy